Onze serviceclub Kiwanisclub Westland, heeft met veel plezier 10 keer het jaarlijks terugkerende Culinair Westland georganiseerd. Na 10 jaar is het goed je te bezinnen op de toekomst. Dat hebben we gedaan.
We hebben besloten dat we toe zijn aan een nieuwe uitdaging en dat we daar met ingang van 2017 invulling aan gaan geven.
Dit betekent dat we na 10 succesvolle jaren stoppen met Culinair Westland.
Wij bedanken eenieder die gedurende de afgelopen 10 jaar heeft bijgedragen aan het succes van Culinair Westland. Natuurlijk denken we hierbij in de eerste plaats aan onze sponsoren, zonder hen zouden de bijdragen aan de vele goede doelen niet mogelijk zijn geweest.
Ook de restauranthouders bedanken we voor de plezierige samenwerking en de vele muzikanten voor hun gratis optredens.
Uiteraard gaat onze dank ook uit naar alle bezoekers. Zij zorgden voor een positieve en enthousiaste sfeer en hebben door hun bestedingen bijgedragen aan de Goede Doelen.
Namens Kiwanisclub Westland en Stichting Culinair Westland

Hartelijk dank!